Prisijungimas prie naujo belaidžio (toliau Wi-Fi) tinklo paprastai yra vienkartinis veiksmas, kurio kartoti tam pačiam tinklui nebereikės. 

Prieš pradedant įsitikinkite, kad žinote Wi-Fi tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą ir slaptažodį. 

1. Visų programėlių meniu susiraskite Parametrų programėlę ir ją atidarykite. 

Windows telefono parametrai

2. Atsiradusiame parametrų meniu pasirinkite Tinklo ir belaidžio punktą ir spustelėkite ant jo. 

Microsoft telefono tinklo parametrai

3. Atsivėrusiame papildomame tinklo parametrų meniu pasirinkite Wi-Fi punktą. 

Wi-Fi

4. Papildoma: jei Wi-Fi ryšys Jūsų telefone išjungtas – įjunkite jį spustelėję ant šalia užrašo „Išjungta“ esančio šliaužiklio. Šliaužiklio ikonėlė pasikeis į mėlyną, o būsena – į „Įjungta“.

Įjungti Wi-Fi

5. Aktyvavus Wi-Fi ryšį per keliolika sekundžių turėtumėte išvysti tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą pasiekiamų Wi-Fi tinklų sąraše. Spustelėkite ant jo. 

Pasirinkti Wi-Fi tinklą

6. Jungiantis prie apsaugoto Wi-Fi tinklo, Jūsų bus paprašyta įvesti jo slaptažodį atsiradusiame laukelyje.

Suvedus slaptažodį paspauskite „Atlikta“ mygtuką. 

Wi-Fi slaptažodis

7. Jei Wi-Fi slaptažodį įvedėte teisingai, pamatysite „Prisijungta prie“ užrašą su Jūsų pasirinkto tinklo pavadinimu. 

Prisijungta prie Wi-Fi

Sveikiname sėkmingai prisijungus prie Wi-Fi tinklo!