Prisijungimas prie naujo belaidžio (toliau Wi-Fi) tinklo paprastai yra vienkartinis veiksmas, kurio kartoti tam pačiam tinklui nebereikės. Prieš pradedant įsitikinkite, kad žinote Wi-Fi tinklo, prie kurio norite prisijungti, pavadinimą ir slaptažodį. 

Išsamiau